Dak ontmossen
Hellende daken
Platte daken
Dakisolatie
Zonnepanelen
Hellende daken
Renovatie dakpannen, leien en onderdak
Heeft uw hellend dak nood aan renovatie? Zijn uw dakpannen poreus en vertonen ze barsten? Hebt u last van lekken? Bij de Dakdokter kan u terecht voor het volledig of gedeeltelijk vervangen van uw oude dakbedekking. Hierbij wordt er steeds gewerkt met materialen van kwaliteitsvolle merken zoals Koramic en Eternit.

Toont het nazicht aan dat uw dak kampt met dieperliggende gezondheidsproblemen zoals beschadigingen van het onderdak, gebinte of isolatiemateriaal, dan kan de Dakdokter aangepaste herstellingen aan de houten onderdelen of structuurversterkende maatregelen uitvoeren.

In het geval van de afwezigheid van een onderdak kan dit bij het renoveren vlot geïnstalleerd worden. Zo wordt uw dak in het vervolg efficiënt beschermd tegen indringend vocht, stof en wind, en kan u flink besparen op energieverbruik. Eventueel staat de Dakdokter in voor het plaatsen of vervangen van dakramen en veluxen, herstellen van schouwen, of vernieuwen van dakgoten en regenwaterafvoer.
Hellende daken